tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Let's all gather toghether. A phrase from Lion king. Also a very good song from Karl Jenkins's Adiemus.
Kayama!!!
viết bởi Sarccy 22 Tháng sáu, 2011