Top Definition
A sweet kind loving man who can always be stubborn and gets into trouble every day. He is the kind of man you want in a relationship. Romantic and good in bed.
Woah look at that Keawe. I wish I had him.
viết bởi niguhroos 05 Tháng một, 2012
The act of farting, constantly without ceasing.

pronounced: kay-av-veh
Person#1: Dude do you smell that? That is gnarly.

Person#2: Yeah someone just keawed.
viết bởi aogumi_girl 05 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×