tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A shop where you buy kebabs
I just bought a donor kebab from the kebab shop. Raise the roof.
viết bởi Dozza13 29 Tháng tư, 2014