tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
a 6'-4" 340 lb. giant
viết bởi some girl 20 Tháng mười, 2003
0 10