tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Sexy hot mother trucker. Kick ass. Bad ass. Can beat you anyday. Ladies man. Hot smokin. Lucky. Awesome. Cool. Chill
Damn, its keithylee<3
viết bởi Mr.Ward 26 Tháng mười một, 2011