tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
8.
A psychotic or oversexed woman. Slang for prostitute
Man that keller blew me in the alley for nothing!
viết bởi Jimmy Vegas 10 Tháng bảy, 2008