Kenneth is the street name from Ketamine.
Where's Kenneth?
viết bởi Frogbox. 03 Tháng chín, 2009
A nerd who has some badass moments.
And is heavily influenced by a grade eight.
Grade Eight : That guy called me an LG.
Fuck him !

Kenneth : Fuck you.
viết bởi Grade eight 18 Tháng mười hai, 2008
Half a pint of british 'bitter', such as John Smiths or Tetley's. Named after Ken Barlow in the UK soap, Coronation Street for what he orders at the bar.
Barman: What y'havin?
Customer: Um... a kenneth please!
viết bởi Mark Quaile 26 Tháng mười một, 2007
A slang term for Ketamine
Hey Andy, will Kenneth be at the party tonight?
viết bởi Ketmister 02 Tháng tám, 2006
To be gay or to be "Brokeback"
"Dude, dont be kenneth about it"
"I think that guy is Kenneth, cause i saw him in Hillcrest"
viết bởi Funky Rider 08 Tháng sáu, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×