tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A very epic hat.
Noob: Wow Jair that is a very epic hat!

Jair: No shit... it's a Kermit Hat.
viết bởi Jairsarus rex 15 Tháng một, 2011