tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To have the attributes of Kermit.
I did that impression with real Kermitocity.
viết bởi P.Mr T 11 Tháng ba, 2010