tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
most common brand name of mason jar
"Hey darlin' pass another Kerr jar to me" - Luke Bryan - What Country Is lyrics
viết bởi dbazee 30 Tháng mười một, 2012