tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To joke or to mess around.
Im Kesing man im kesing.
viết bởi Steeee g 15 Tháng một, 2009