tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
One of the cast members on TechTV's The Screen Savers, a.k.a. D-Tip a.k.a. The Dark Tipper.
D-Tip showed me how to make my friend think his computer had crashed.
viết bởi Rob Sessler 04 Tháng mười hai, 2003