tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
The act of attending a Key Club meeting or event.
(Key Club's Meetings are on Wednesday)

Boy: Yo, its Wednesday! Lets go Key Clubbing!
Girl: Okay!
viết bởi keyclub 04 Tháng mười hai, 2009