tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Place were David studied kindergarden
" You must be in Kidnergarden "
viết bởi ;) 30 Tháng mười một, 2004