tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
A believer who kills in the name of God.
What a killiever Bin Laden was!
viết bởi dhormopocharok 22 Tháng tám, 2013