masturbating, usually guys jerking off to pornographic images. a common phrase on fark.com.
Please forgive me in advance for the one or two kittens that I may be directly responsible for killing after looking at this boobies link.
viết bởi tonmeister 14 Tháng hai, 2005
Photos & Videos
Top Definition
The act of masturbating
Damn I'm soo horny, I better go kill some kittens
viết bởi Matt R 28 Tháng ba, 2005
Every time you Masturbating - god kills a kitten
Jean? yeah! Jean the kitten killing machine!
viết bởi Mike 03 Tháng ba, 2005
Very powerful young felines, under your control.
If you masturbate, a kitten kills God. The kitten is one of the killing kittens.
viết bởi Fearman 06 Tháng mười một, 2007
Listening to emo music...
also masterbation
Everytime you listen to emo god kills a kitten
Everytime you masterbate god kills a kitten
viết bởi Evoon 16 Tháng bảy, 2005
Slang for "The slaying of innocent people."
?George Bush is killing kittens in Iraq while ignoring North Korea."
viết bởi Brainiac 07 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×