tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Getting a blow job while playing Call of Duty black ops
"YOOOO! I FINALY CONVINCED MY GIRL FRIEND TO GIVE ME A KING JOB"

"YO MAN NICE".........ryan tierney got a king job last night.....it was sweet
viết bởi Ryan is Tierney 25 Tháng một, 2011