tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
An adjective describing a sweet,innocent and foolish young lady.
Her eyes demonstrate a complete pure look of Kisshy.
viết bởi Lemon Lime 27 Tháng sáu, 2008

Words related to Kisshy

attractive foolish pure sweet young