tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
When somthing sucks, or is boring.
Man we were really kissing dudes today in class.
viết bởi Blanco Dragon 10 Tháng năm, 2010