tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Another word for MOUTH.
"Put the gum in your kissing hole".
viết bởi Kinner 25 Tháng hai, 2013