tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A tall scrawny thing that is usually in the corner. Otherwise kow as "The Kid In The Corner."
"Hey Kitc shut up!"
"Kyle"
viết bởi Floppyhatinc 23 Tháng chín, 2004