tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Term used to describe cheap, often tacky items which cost entirely too much money.
This bobblehead costs $20! Talk about kitchspensive!
viết bởi vertigo25 26 Tháng chín, 2011