tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
getting high. outta this world high.
today looks awesome for some kite flying, let's go blaze.
viết bởi wha wha? 28 Tháng năm, 2005