tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
I love you
kitsiikakomimmo Katherine
viết bởi xain_barukun 15 Tháng chín, 2010