A fox, usually having more than one tail. See Tails.
Miles "Tails" Prower is a famous kitsune.
viết bởi Jerry D 28 Tháng tư, 2003
Xerocreative user with malicious tendencies. Likes to Boot people with unmerciful authority.
I.E. |RW|Kitsune in the room #rw
viết bởi smiley108bbk 29 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×