Top Definition
1.The word or expression used to describe anything in nature that is the least bit exciting about entrepreneurship class and/or the student teacher, Mrs. Kittock.
2.A life sucking fish that lives in the cool, clear, refreshing waters of lake minnetonka.
3. A key term that is part of the equation equaling Super Entrep. Fun
1. Yo, Costa Rica is one of the best entrepreneurship countries ever...*Kittock!*, I found a wood-mouse.
2. Look, a Chaska boy caught the state record Kittock last night.
3. Jim+Kittock/Boe-Jordan= Super Entrep. Fun
viết bởi Jim 18 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×