tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
-The rare Reed Irwin found outside Philadelphia
-a bird with a long beak that can smell for miles similar to reed irwin
The famous Reed Irwin / kiwi bird lives in PA.
viết bởi DEITZ 23 Tháng hai, 2005