tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Everything a man needs to get by.
"Dude, have you seen those revealing Megan Fox photos? Somebody fetch me the kleenex & lotion."
viết bởi j1138 08 Tháng bảy, 2009

Words related to Kleenex & Lotion

fapping kleenex lotion masturbation megan fox