tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A horizontal 'brazilian'
Her klimpy made her hips look wider.

She hadn't waxed for a while so she had a handlebar klimpy
viết bởi punteroutforaduck 02 Tháng mười hai, 2010