tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a short douchbag, who plays tech deck and snake 24/7, this douche plays in the sleep
oh look there is that douche Matt Higdon Klubundie douchen it up
viết bởi SMASHIN 21 Tháng ba, 2004