tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Getting plastic surgery, usually to excess...
Lil Kim is always getting knifed-up...
viết bởi lackawannachix 08 Tháng hai, 2010