tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
When someone rides you while you crabwalk.
Dude, my yoga skills finally helped in sex, my girlfriend and I tried Knob Giving last night.
viết bởi CrimsonFox64 12 Tháng mười một, 2013