tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Bork's name added to DMX's song "X Gon' Give It To Ya"
Knock knock open up the door it's BORK!
viết bởi Borkems91 06 Tháng tư, 2010