tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Ko5
The pwn; The mad ownerer; 1337, uber 1337
Ko5 pwns j00
Ko5 owns you
You are a nub the Ko5 isnt
viết bởi Randall 24 Tháng mười hai, 2004