Top Definition
Another way of saying amazeballs but for people who are perhaps animal lovers or just want to be original.
Person 1: Did you see that TV Show the other night?
Person 2: Yeah that was koalaballs.
#amazing #amazeballs #kolaballs #incredible #mind blowing.
viết bởi IHeartTW 18 Tháng mười một, 2011
when your scrotum hugs your upper inner thigh due to sweat from the heat...as a koala bear to a tree
OH BOY!!!! I have some mean koala ball today
#koala #ball #sweat #heat #stick
viết bởi chris durko 17 Tháng bảy, 2006
When a man's balls stick to the side of his leg like a koala bear to a tree.
Ricardo had to pull his junk to loosen his koala balls
#balls #koala #stuck #penis #man
viết bởi Adlerian2015 09 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×