tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When u r jus chillin around your yard.
Tanisha: Wat you up to
J: jus koching, dya wanna go out
Tanisha: Yea cuz i am jus koching too n its sorta boring!!!
viết bởi Friskee 05 Tháng bảy, 2006
 
2.
Making simple tasks very complicated.
We would be done by now if he'd stop koching it up
viết bởi luciousssss 22 Tháng tư, 2011