Top Definition
A rather... hilarious alternate name for the couple of Spock and Kirk from Star Trek TOS.
Fangirl : OMG, I, like, SOOOOOO see why people ship Kock!
other person: Call it Spirk, you idiot. People already stare at us funny.
viết bởi The Closet Fangirl 01 Tháng tư, 2010
3 more definitions
Swedish word for chef.
mm.. This chef is good!
viết bởi QauNuckShin 25 Tháng ba, 2004
Aternate spelling of cock used to infer that your boss is a penis.
Used to avoid swear filters in corporate systems.
Chris is such a kock
viết bởi Jeremy Boorassa 08 Tháng bảy, 2005
another way to spell cock; penis
KocK
viết bởi d 01 Tháng mười, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×