Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Kode is a universal word for chill.

1: dude lets go smoke some weed
2: that would be so code
Logan Mangold is sooooo KODE
viết bởi hfchsthuglife 18 Tháng ba, 2010
16 16