Top Definition
cod-plah-m-pih-tah-dee
A statement relating to exceedingly horrible menstrual cramps.
"Hey, you okay? You look a little off."
"Kodplampitahde."
"Oh. Sorry, that sucks."
#codplompitadie #codplompitahde #codplampitahde #codplampitadie #kodplampitahde #kodplompetade #kodplompitadie #kod #plamp #plomp #it #ah #dee #die #de #period #cramps #menstrual #statement
viết bởi baughbe 31 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×