tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
sexy man beast, with a huge member.
Wow look at him, he must be a Koegelenberg!
viết bởi The Real Makoya 20 Tháng chín, 2013