tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Mid-West Boogeyman. A specter: A Creeper
If you kids don't clean your room, the Korn Stalker will come for you!
viết bởi Miskclan 14 Tháng mười, 2011