tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a smear of crap
The dog drug his ass and left a krapsmere behind.
viết bởi monkeydooks 17 Tháng mười một, 2011