tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The art of punching or kicking others in the Krundle.
"I am a Krundle Master in Krundletry!"
viết bởi Handgr3nade3 06 Tháng chín, 2009