tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Origin: The God-like Andzdab

1. Bordem
I had a case of the krunions today
viết bởi Andzdab 24 Tháng ba, 2005