tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a large mixture of gorgeousness, cuteness, beauti...ful...ness?, and ginger.
Can you pass the Kt80D? I need my hourly dosage.
viết bởi ChrisSixx, duh 25 Tháng tư, 2009