tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
keep swinging baby
Ku ku kachuu
viết bởi The Liz 15 Tháng năm, 2004
 
2.
The nickname of my plump friend. It really has no meaning at all. Kukukachu aka Tweakachu
"Hey kukukachu whats up"
"hey Tweakachu whats up"
viết bởi silkysmooth 05 Tháng ba, 2004