tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
2.
Eminems preferred MTV approved mid award erotic snack.
Yo Dre!, I could really go a nice hairy kugelsack right now!
viết bởi --NyX-- 03 Tháng sáu, 2009