tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A cat sitting on a chair
Get that damn kuhbutzka out of here!!

No pets on the furniture
viết bởi cat on chair 06 Tháng ba, 2010