tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Verb (Pronounced kipe)

To be screwed over, particularly with regards to food.
Hey--she just kuipped my feedbag (lunch)!
viết bởi kuipdog 14 Tháng mười, 2009