Top Definition
When a person you are madly in love with drives you crazy.
Boy: You are kuku girl....
Girl: Just a little bit:I
viết bởi Mr. Brumbazz 06 Tháng năm, 2013
A slang term for cannabis indica, Also known as kush. Thought to be the best strain of marijuana. Ku-ku or Ku or even ku ru is what we like to call it for short in California even though Kush is already short enough.
hey man that Ku Ku was bombay.

Put sum of my purple ku ku in that blunt bro.
viết bởi Jeremy Hasenbuhler 26 Tháng ba, 2007
In cantonese means "Dick"
moe sing yat khau kuku
Don't always play your dick
viết bởi big mummy 17 Tháng mười, 2003
A Swahili word Meaning a chicken
Hawa Kuku Ni wanono sana (These chickens are vey fat)
viết bởi Jojo Kimathi Mtwemo 22 Tháng mười, 2003
The man that is better at everything than you are. Known to demolish anyone at q3.
kuku owns me
viết bởi Abdulamar 07 Tháng hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×